Automatická optická inspekce

Marantz iSpector HDL 650 detekuje vady na PCB pomocí analýzy obrazu založené na kontrole definovaných rámečků v obrazu. Rámečky lze v zásadě rozdělit na histogramové a referenční. Histogramové sledují rozdělení odstínů pixelů v obraze. Referenční porovnávají naměřený obraz s obrazem uloženým v knihovně. Detekovatelné vady jsou například chybějící pájka, nedostatečná pájka, nadměrné množství pájky, nenavzlínání na vývod, nadzvednuté vývody IO, zkraty mezi finepitch vývody. Systém lze použít pro kontrolu po reflow i vlně. Velmi účinná je kontrola zapájení i klasických vývodových THT komponent (konektory).

Marantz iSpector HDL 650 je koncipován jako stolní zařízení s ručním zakládáním PCB. Rozlišení zařízení je vztaženo k použitým čočkám. Při zvolené čočce 10 µm je detekce posunutí od 40 µm. Detekce chybějící komponenty je s touto optikou možná od velikosti čipu 1005. Zařízení také rozpoznává chybějící komponenty, které je možné rozeznat díky barevné kameře a barevnému zpracování obrazu možné i u komponent jako je zelený 0402 kondenzátor na zeleném PCB. Dále je zařízení schopné rozpoznat polarity podle textu, klíčů na integrovaných obvodech, zkosených hran na IO, polaritních proužků a jiných potisků či tvarů a prolisů. Pomocí zařízení je možné provádět detekci textu, kontrolovat různé fonty, různé typy technik popisu (potisk, laser). Podporuje čtení jak běžných čárkových kódů, tak 2D datamatrix kódů.

Řada iSpector HDL 650 nabízí 3 zdroje LED osvětlení. Bílé LED v prstenci s úhlem dopadu přibližně 80°, prstenec s červeným LED dopadajícím na PCB pod úhlem 45° a koaxiální bílé LED osvětlení umístěné uvnitř čočky a dopadající na PCB pod úhlem 90°. Je možno všechny světelné zdroje kombinovat + synteticky dobarvovat jejich odraz na PCB (zapájení), možno zesilovat jednotlivé barevné složky RGB. Zařízení je vybaveno 8 bočními kamerami. Každá kamera disponuje rozlišením 10um/pix. Kamery snímají povrch DPS pod úhlem 45°. Každá kamera je navzájem pootočená o 45°. Potočení je možné libovolně nastavit. Díky barevnému zpracování obrazu je možné testovat i hodnoty klasických komponent, jako například odporů, podle barevných proužků.