O nás

Cílem projektu je zajištění špičkového technologického vybavení pro Laboratoře pro vývoj a realizaci vznikající na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze tak, aby bylo možné vyvíjet, vyrábět a testovat funkční vzorky elektronických zařízení založené na nejmodernější součástkové základně pro plošnou montáž (SMD). Tato zařízení budou realizována pro podporu vědecko-výzkumné činnosti v oblasti veřejného i soukromého sektoru. Zvolená technologická úroveň zařízení bude zároveň vhodná pro operativní zajišťování výroby malých sérií výrobků a jejich diagnostiku a testování především pro firmy, pro které je uvedená technologie z důvodů především finančních nedostupná.