Pájecí pec

SLC 509 je vysoce flexibilní zařízení pájení v parách pro malé a střední výrobní kapacity SMT montáže DPS.

Umožňuje vytvrzování lepidla a využívá dvoukomorový, provozně osvědčený, velmi těsný systém s minimalizací úniku pájecího média.

Přenos pohybu DPS do pájecího prostoru je zajištěn pantografickým ramenem, které zabezpečuje plynulý a bez vibrační transport i pro velmi jemné součástky. Současně toto řešení významně minimalizuje nároky na údržbu zařízení. Pohybový mechanismus není nutné čistit pro snížení s časem narůstajícího chvění u klasických kladkových mechanismů.

Problematické vytvrzování lepidel technologie pájení v parách je u tohoto zařízení řešeno přídavnými infra předehřevy v první komoře stroje. Jde o jedinečné spojení pájení v parách a možnosti vytvrzování lepidel. Toto technické řešení nahrazuje technologickou neslučitelnost obou procesů. Dostatečný výkon předehřevů umožňuje nejen standardní spolehlivé vytvrzování lepidel, ale i zrychlený ohřev DPS v počáteční fázi ohřevu desky a ve spojení s nejnovější senzorikou i velmi jemné modelování pájecí křivky podle požadavků technických specifikací velmi citlivých součástek. Zařízení je optimalizováno vzhledem ke spotřebě energií i pájecího média a v těchto parametrech vykazuje nejnižší hodnoty ve své kategorii. Pájecí médium je průběžně filtrováno a kontrolována jeho výška v pájecí komoře.

Pájení i velmi malých součástek 0201 a 01005 zabezpečuje implementace nejnovější patentované SVTC technologie pájení, která spojuje velmi jemnou detekci energetických hladin senzorikou na pájecím vozíku s jemným obousměrným pohybem vozíku v ose Z. Toto vyspělé řízení dovoluje skutečně přesné programování pájecí křivky, zohledňující různé teplotní kapacity součástek a různé potřeby příjmu tepelné energie.