Historie

Veškeré vývojové prostředky a výrobní zařízení byly zakoupeny v průběhu roku 2010 a na počátku roku 2011 z finančních prostředků získaných na základě realizovaného projektu s názvem „Nákup přístrojů a vybavení umožňující profesionální návrh, výrobu a diagnostiku funkčních vzorků v oblasti elektroniky a elektrotechniky”, reg.č. CZ.2.16/3.1.00/22171.

Projekt Laboratoří byl realizován v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost OPPK magistrátu hl.m. Prahy, který byl financován z Evropských fondů pro regionální rozvoj a spolufinancován Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze.

V dalších letech se počítá s rozšiřováním laboratoří například o zařízení pro výrobu mechanických dílů tzv. metodou Rapid Prototyping (např. 3D tiskárna) pro „rychlou” tvorbu mechanických dílů k vývojovým účelům nebo o ICT flying probe tester nebo-li tzv. tester s létajícími sondami pro rychlé elektrické měření a testování osazených desek plošných spojů apod.

Stávající tým LVR se postupně rozšiřuje o další kvalifikované pracovníky pro oblast vývoje a SMT technologie tak, aby mohl flexibilně plnit aktuální potřeby zákazníků. Veškeré vývojové a výrobní činnosti laboratoří včetně plánování a obchodních aktivit jsou plně podporovány informačním systémem pro efektivní využití vývojových a technologických prostředků.