Základní oblasti činnosti

Jak již sám název napovídá, laboratoře jsou zaměřeny zejména na dvě základní oblasti činností, a to na vývojové a realizační práce (výroba, měření, testování, atd.) v oblasti elektroniky.

Vývoj nabízí širokou škálu činností od dílčích návrhů,  až po komplexní řešení veškerých vývojových prací, tzv. na „klíč“, včetně podkladů pro výrobu a případnou realizaci funkčních vzorků či prototypů.  Vývojové práce jsou podporovány SW prostředky pro návrh HW a FW s podporou informačním systémem a rozsáhlou HW IT podporu (výkonné pracovní stanice a servery). Více informací o vývojových prostředcích naleznete ZDE.

Realizace je založena převážně na technologii povrchové montáže SMT od nanášení pasty přes osazování SMD součástek až po pájení, mytí atd. Stejně jako u vývojových prací lze provádět komplexní realizaci veškerých požadovaných prací jako zakázku na „klíč“ nebo jako jednotlivé dílčí operace. Více informací o technologických prostředcích naleznete  ZDE.

Pro součástky, které jsou citlivé na vlhkost, je v laboratořích k dispozici speciální sušící/skladovací skříň pro přípravu či skladování těchto součástek, která je součástí samostatného skladu součástek. Více informací o sušení a skladování naleznete ZDE.

testování a měření mají laboratoře k dispozici běžné přístrojové vybavení pro vývojové a výrobní účely. Více informací o měřící technice naleznete ZDE.

Pro neelektrickou kontrolu jsme vybaveni optickou diagnostikou pro provádění mezioperační a konečné kontroly desek plošných spojů, a to buď automatickou za pomocí automatické optické inspekce AOI Marantz iSpector HDL 650, nebo za pomoci dvojice stereomikroskopů pro manuální optickou kontrolu. Více informací o měřící technice naleznete ZDE.

Jedno z unikátních zařízení, které je v laboratořích určeno pro nedestruktivní diagnostiku, je rentgenové zařízení GE Phoenix Nanomex 180T. Na tomto diagnostickém zařízení je možno provádět rentgenovou diagnostiku desek plošných spojů zejména s BGA obvody, včetně možnosti 3D rekonstrukce pomocí CT. Toto rentgenové zařízení nemusí být však použito pouze pro diagnostiku desky plošných spojů či jiných elektronických zařízení, ale je možno provádět diagnostiku také biologických vzorků nebo drobných mechanických dílů. Více informací o RTG  zařízení s CT naleznete ZDE.

  


Mediální partner ČVUT v Praze OPPK.cz