3D tisk

page is under construction

logoLVR.png

příjem a nacenění poptávky "na dotaz"

     kontakt : (hybleja2(at)fel.cvut.cz) - Jakub Hybler

testovací verze formulář pro upload objednávek je ZDE

Pracoviště pro rychlou výrobu prototypových dílů

 

Technické parametry tiskárny HD3000pracovistesmall.jpg

Zařízení ProJet HD 3000 je plně automatizovaná 3D tiskárna s velmi vysokým rozlišením. Princip tiskárny spočívá v nanášení jednotlivých vrstev materiálu postupně na sebe pomocí speciální tiskové pracovní hlavy.

Při stavbě modelu se zároveň nanáší jak stavební materiál, tak materiál podpůrný, který se po dokončení tisku odstraní v peci při cca 80 Celsia. Tímto způsobem lze vyrobit i modely, které jiným způsobem (odléváním, klasickým obráběním) vyrobit nelze, viz post processing.


Zařízení pracuje ve dvou módech:

 • HD – High Definition uhd2.jpg

 • UHD -– Ultra High UHD1.jpg

Velikost pracovní plochy:

 • HD Mode: 298 x 185 x 203 mm
 • UHD Mode: 127 x 178 x 152 mm

 

Rozlišení:

 • HD Mode: 328 x 328 x 606 DPI (xyz) – tl. vrstvy 0,036 mm
 • UHD Mode: 656 x 656 x 800 DPI (xyz) – tl. vrstvy 0,016 mm
 
Přesnost:
 •  0,025-0,05 mm (závisí na geometrii a velikosti modelu, jeho orientaci v pracovní ploše a na metodě post-processingu)
 • Minimální síla stěny: 0,1 mm
Rychlost tisku:
 •  HD mode – 5 mm/hod. v ose z
 • UHD mode – 2,5 mm/hod. v ose z

 Protože tisková hlava pokrývá celou šířku stavebního prostotu, neovlivňuje zaplnění stavební platformy výslednou dobu tisku.

Vstupní data:
 
 •  STL anebo SLC

 

Post Processing

Postprocessing, neboli finální úprava prototypů spočívá v odstranění podpůrného materiálu z fyzického modelu. Jedná se velice jednoduchý bezkontaktní proces, který funguje na prin- cipu zvýšené teploty a gravitace. Podpůrný materiál je tvořen voskem, při zahřátí modelu v jednotce finisheru na 80C dojde k samovolnému odtavení a odtečení podpůrného ma- teriálu. Při finální úpravě nejsou modely vystaveny působení jiných sil nebo obsluhy, proto nehrozí poškození jemných detailů nebo funkčních ploch.


Typy stavebních a podpůrných materiálů

Produktová řada stavebních materiálů VisiJet R na bázi akrylátu umožňuje stavbu vysoce přesných a tvarově stálých modelů, využitelných pro široké spektrum aplikací. Materiály jsou dále vhodné pro další povrchovou úpravu, jako je vrtání, broušení, leštění, lakování nebo vakuové pokovení, které je obzvláště vhodné pro elektrotechnický průmysl. Nejčastěji použí- vaným materiálem pro vakuové pokovení je hliník. Touto technologií lze nanášet i další ryzí kovy, jako je měď, nikl, chróm, stříbro, zlato a další. Výsledkem jsou díly pro elektrotechnický průmysl, komponenty osvětlovacích těles, dále pak možnost nanášení elektrovodivých vrstev.


Přehled podporovaných materiálů:

 • VisiJet HR200 (stavební materiál, barva tmavě modrá, možnost výroby kovových od- litků),
 • VisiJet SR200 (stavební materiál, 3 barevná provedení, modrá, bílá, šedá),
 • VisiJet EX200 (stavební materiál, barva transparentní, odolný materiál s vysokým rozlišením a vlastnostmi plastu),
 • VisiJet S100 (podpůrný materiál na bázi vosku, barva bílá).
 
Nejvíce používaným stavebním materiálem je nový materiál VisiJet EX200, který je k dispozici ve skladu pracoviště, samozřejmě spolu s podpůrným materiálem. Jiné typy materiálů nejsou k dispozici skladem pracoviště a jejich použití je nutné vždy konzultovat.

 

Přehled hlavních aplikací:

 • designové studie,
 • modely pro funkční testování,
 • kompletní mechanické sestavy vhodné pro funkční testování,
 • vysoce detailní součásti pro elektroniku a mikroelektroniku,
 • ”mastermodely”pro výrobu forem,
 • vysoce detailní modely pro výrobu odlitků metodou ztraceného vosku, díly vhodné pro použití ve strojírenství, bioinženýrství nebo zdravotnictví.

Mediální partner ČVUT v Praze OPPK.cz